Kohalikud kogukonnad ja ettevõtjad saavad peagi tuge läbi uute LEADER-strateegiate

31.05.2023

Eile allkirjastas regionaalminister Madis Kallas LEADER-toetuse tingimused aastateks 2023–2027, millest juhindudes saavad kohalikud tegevusrühmad hakata taotlema toetust piirkondlike LEADER-strateegiate elluviimiseks. 
Uute strateegiate eesmärk on arendada maapiirkondades atraktiivset elu- ja ettevõtluskeskkonda ning aktiivseid ja ühtehoidvaid kohalikke kogukondi. 
LEADER-programmi on Eestis rakendatud alates 2006. aastast. Võrreldes varasemate perioodidega ootab ees mitu muudatust.
„Uue perioodi eelarve jaotamisel on võetud arvesse erinevaid näitajaid, näiteks omavalitsuse pindala, asustustihedust, elanike arvu jne. See annab võimaluse aidata senisest enam neid piirkondi, kus mahajäämus on suurem. Aktiivsed, ühtehoidvad ja tugevad kohalikud kogukonnad loovad eeldused inimeste, sealhulgas noorte maale tulemiseks ja sinna jäämiseks,“ kommenteeris uuendusi regionaalminister Madis Kallas.
Muutumas on ka strateegiate rahastamine. Esimest korda rahastatakse Eestis uusi LEADER-strateegiaid mitmest Euroopa struktuurifondist.

Loe edasi

 • Piiriveere Liidri uue perioodi strateegia

  30.05.2023

  Anname teada, et kohalik LEADER tegevusrühm MTÜ Piiriveere Liider taotleb toetust ELi ühise põllumajanduspoliitika uue programmiperioodi 2023–2027 ühisstrateegia elluviimiseks. Toetust eraldatakse Euroopa Liidu ühise põllumajandspoliitika Eesti strateegiakava 2023-2027 (ÜPP strateegiakava) sekkumise 8.4 “LEADER – kogukonna juhitud kohalik areng” raames.
  MTÜ Piiriveere Liider kinnitas 29.05.2023 veebikeskkonnas Zoom toimunud üldkoosolekul 2024-2027+ perioodi strateegiadokumendi.

  Loe edasi

 • MAAELU KONVERENTS

  12.05.2023

  „Maaelu konverents 2023“ toimub juba 19. mail Pärnus Estonia Resort Hotell & Spas.

  Konverentsil kajastatakse maaelu ja maamajanduse teemasid ning keskendutakse maamajanduse elujõu suurendamisele. Läbiva teemana arutletakse maapiirkonna ettevõtluse arendamist, eelkõige finantsvõimekust ja turutõrgetega hakkamasaamist.

  Loe edasi