Võru maakonna arengustrateegia kogukonna teemarühm

13.06.2018

SA Võrumaa Arenduskeskus on sel aastal koostamas uut Võru maakonna arengustrateegiat aastani 2035+. Arengustrateegia on aluseks maakonna arengu ühisel suunamisel, ühiselt tehtavate investeeringute kavandamisel ning ühiste ülesannete täitmisel.

Kogukonna teemarühmas seatakse tulevikuvisioon, eesmärgid ja tegevused. Kui soovid oma panuse arengustrateegia koostamisse anda mõne hea mõtte või lennuka ideega või tajud mõnd eriti teravat probleemi, siis ootan sind kogukonna teemarühma kokkusaamisele 13. juunil kell 10:00-13:00. Anna oma osalemissoovist teada hiljemalt 6. juuniks SIIN. Täpsema info ja materjalid tutvumiseks edastan pärast registreerumist.

Arengustrateegia koostamisega seotud üldised dokumendid on leitavad Võrumaa Arenduskeskuse kodulehelt.