Veealade uuringu kavandi tutvustamine

04.02.2020

Koht: Räpina loomemaja

Kutsume huvilisi 4. veebruaril kell 13 Räpina Loomemajja Peipsi, Pihkva ja Lämmijärve, Emajõe ning seotud jõgede kalda‐ ja veealade kasutamise uuringu kavandi tutvustamisele. Uuringu kavandit tutvustavad uuringu koostajad on AB Artes Terrae OÜ-st. 

Uuring analüüsib kogu piirkonda puudutavaid väljakutseid ning pakub välja ettepanekuid muudatusteks. Uuringu eesmärk on saada terviklik ülevaade Peipsi piirkonna veega seotud tegevustest ja maakasutusest. Täpsemalt puudutab uuring sadamaid, paadikanaleid, puhkekohti, supluskohti, üleujutusalasid, rüsijää probleemi, roostiku levimist jm küsimusi.  

Uuringus prognoositakse muuhulgas paadikasutajate arvu tulevikus. Uuring hõlmab üheksat omavalitsust Alutaguse vallast põhjas kuni Setomaa vallani lõunas, samuti Tartu linna ja valdu Emajõe ääres. Uuringul on kaks erinevat täpsusastet: järve äärsetes valdades tähistatakse maakasutus joonistel sümboliga ja Tartu linnas kui tihedamal asustusalal määratakse maakasutus täpsemalt maa-alaliselt. 

Räpina valla osas tehakse uuringus ettepanekuid nii kala- kui ka huvisadamate, paadikanalite käsitlemise, ehituskeeluvööndi vähendamise ja supluskohtade kohta toetamaks üldplaneeringu koostamist. Samuti käsitletakse üleujutusaladega arvestamise ja süvendustööde planeerimise vajadust.  

 

Räpina Vallavalitsus