Setomaa programmi infopäev

11.03.2020

Koht: Värska

Setomaa programmi infopäev
11. märtsil 2020. a kell 16.00 - 18.00
Värska gümnaasiumis
 
Setomaa programmi taotlusvoor avatakse 9. märtsil 2020.  
 
Programmist toetatakse tegevusi, mille eesmärk on arendada Setomaa ettevõtluskeskkonda ja inimkapitali ja  piirkonna turundust ning rakendada piirkonna kultuurilis-looduslikku eripära kui spetsiifilist arengupotentsiaali.
 
Programmist saavad projektide elluviimiseks taotleda toetust Setomaa mittetulundusühingud, sihtasutused ja vald.
 
Infopäevale on oodatud inimesed, kes soovivad taotleda toetust oma projektiidee elluviimiseks.
 
Infopäeva teemad:
Muudatused Setomaa programmi (varem Setomaa arenguprogramm) tingimustes 2020.aastal.
Soovitused eeltaotluste esitajatele.
Mõttetalgud teemal „Millised tegevused ja projektiideed toetavad  Setomaa majandust ja ettevõtjaid".
 
Infopäeva korraldajad: Võrumaa Arenduskeskus, Riigi Tugiteenuste Keskus ja Setomaa Liit 
 
Infopäeval osalemisest palume teatada hiljemalt 10. märtsil 2020. a e-posti aadressil info@setomaa.ee.