PVL ├╝ldkoosolek

19.12.2017

kl 16:00

Koht: Orava Kultuurimaja

Head liikmed,

palun osaleda MTÜ Piiriveere Liideri üldkoosolekul 19. detsembril, teisipäeval algusega kell 16.00 Orava kultuurimaja saalis. Palun märkida end osalejaks doodle’s https://doodle.com/poll/uhh5tacca5xygy5u hiljemalt 16. dets-ks.

Põhikirja muutmine vajab üle poolte liikmete kohalolekut, seega ootame enamuse liikmete osalust koosolekust. Kui Teil pole siiski võimalik koosolekust osa võtta, palume volitada kedagi ennast esindama (volitatud esindaja ei tohi osaleda ega hääletada kellegi teise liikme eest). Lisatud volituse vorm, mis palun edastada digitaalselt allkirjastatult 16. dets piiriveere@piiriveere.ee või paberkandjal allkirjastatult büroosse/võtta kaasa esindaja poolt koosolekule.

Päevakava:

1. Juhatusele volituse andmine 2018 eelarve ja tegevusplaani muutmiseks

2. Põhikirja muutmine

3. Uute KOV esindajate juhatuse liikmete kinnitamine

4. Projektide 2017 II vooru paremusjärjestuse kinnitamine

5. Strateegiarühma ettepanekud, strateegia muutmine

6. Ülevaade käigus olevatest koostööprojektidest

7. Informatsioon juhatuse 11.12.2017 audiitori/revisjonikomisjoni arutelust

 

Lugupidamisega,

Teet Helm

Juhatuse esimees

 

Küsimuste korral palun võtta ühendust Rutt Riitsaar tel 5271906 või rutt@piiriveere.ee