PVL üldkoosolek nr. 1

01.04.2021

kl 16:00

Koht: TEAMS

Päevakord:

  1. Majandusaasta aruande kinnitamine 
  2. Strateegia muutmine
  3. Õpilasmaleva projekti kinnitamine
  4. Juhatuse uue koosseisu valimine
  5. Info vaheperioodi ja uue eelarveperioodi kohta
  6. Jooksvad teemad