PVL juhatuse väljasõidu koosolek

19.10.2019

Päevakord:

  1. Järvamaa Arengu Partnerite ja kogukonna projektide tutvustus (JAP tegevjuht, Silva Anspal).
  2. Järvamaa Arengu Partnerite kaudu taotletud kogukonna projektide külastamine (PVL juhatuse ringsõit).
  3. Lõuna-Järvamaa Koostöökogu ja kogukonnaprojektide tutvustus (LJKK tegevjuht, Riina Trumm).
  4. Lõuna-Järvamaa Koostöökogu kogukonnaprojektide külastamine (PVL juhatuse ringsõit).
  5. PVL kogukonnaprojekti jaoks valdkonna ja teemade kaardistamine.
  6. Kogukonnaprojekti esialgse tegevuskava ja edasistes tegevustes kokkuleppimine.