PVL juhatuse koosolek

17.09.2020

kl 16:00

Koht: Reegi maja, Värska

MTÜ Piiriveere Liider juhatuse koosolek nr 7

Värskas, Reegi majas

17.09.2020 kell 16.00

Päevakord

1.      KOV-ide omaosalus 2021. a eelarvesse

2.      Audiitori kinnitamine

3.      Tegevusgrupi uute  projektide arutelu

4.      LEADER koostööprojektid Lõuna-Eesti kohalike väärtuste esiletoomiseks TARTU 2024 raames

5.      2021. a tegevuskava, eelarve ja meetme vahendid

6.      2020. a rakenduskava muutmine

7.      Käsilolevate projektide/tegevuste ülevaade

8.      ÜK päevakorra kinnitamine

9.      Kohapeal algatatud teemad