PVL juhatuse koosolek

21.05.2020

kl 16:00

MTÜ Piiriveere Liider juhatuse koosolek

Vanavalgõ Kohvitarõ, Mikitamäe ja Zoom keskkond

21.05.2020 kell 16.00

Päevakord

  1. 2020. a rakenduskava muudatuse esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks
  2. Uue juhatuse liikme kinnitamise ettepaneku esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks.
  3. Kollase akna ümberpaigutamine.
  4. Üldkoosoleku päevakorra, toimumisaja- ja – koha kinnitamine

- Juhatuse liikme kinnitamine

- Majandusaasta aruande kinnitamine

- Strateegia muudatuse kinnitamine

- Rakenduskava muudatuse kinnitamine

  1. Jooksvad küsimused (kohtulahendist, määruse muudatustest jm)