PVL juhatuse koosolek

11.12.2017

kl 16:00

Koht: Meremäe vallamaja

MTÜ Piiriveere Liideri juhatuse 11.12.2017 kutse                                                                      04.12.2017

Head juhatuse liikmed,

Palun osaleda MTÜ Piiriveere Liideri juhatuse koosolekul 11. detsembril, esmaspäeval algusega kell 16.00 Meremäel vallamaja saalis. Palun märkida end osalejaks doodlis https://doodle.com/poll/aggn474y66e3us2b hiljemalt 07. dets-ks.

NB! Palun osaleda ka KOV esindajatel, kuna Rahandusministeeriumi õigusnõuniku Olivia Taluste kinnitusel on vana juhatus pädev otsuseid vastu võtma kuni I üldkoosolekuni.

Päevakava:

  1. Koostööprojekti idee tutvustus “Mobiilisidepositsioneerimine Lõuna-Eestis 2016-2018“. Ene Reedi SA Lõuna Eesti Turism
  2. Dokumendihalduskorra muutmine, info liikumise korraldamine, dokumentide vormistamise nõuded sh juhatuse koosolekute protokollide edasine koostamine.
  3. Põhikirja muudatuse arutelu, heaks kiitmine ja ÜK kinnitamiseks saatmine.
  4. Strateegiarühma 13.09 ettepanekud, heaks kiitmine ja ÜK kinnitamiseks esitamine.
  5. Nopri projekti muudatustaotlus.
  6. Projektide 2017 II vooru paremusjärjestuse heaks kiitmine ja ÜK kinnitamiseks saatmine.
  7. 19.12 üldkoosoleku kokkukutsumine ja päevakorra kinnitamine
  8. Muud küsimused:

Audiitori või revisjonikomisjoni teemaline arutelu

Lugupidamisega,

Teet Helm

Juhatuse esimees