PRIA väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise tähtaeg

08.04.2020

PRIAst saab taotleda toetust väikeste põllumajandusettevõtete arendamiseks


Alates 25. märtsist on võimalik e-PRIA keskkonnas eeltäita väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlusi. Toetuse taotlemine toimub ainult elektroonselt läbi e-PRIA. Taotlust saab esitada 1.-8. aprillini 2020. a.
 
Väikeettevõtete toetamisega aidatakse kaasa põllumajandusettevõtete mitmekesise struktuuri säilimisele, pakkudes võimalust põllumajandustoodete tootmise või töötlemise arendamiseks, sh põhivara moderniseerimiseks.
 
Toetust saavad taotleda vähemalt kaks majandusaastat tegutsenud FIEd ja äriühingud, kelle põllumajanduslike toodete müügitulu oli taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal vahemikus 4000–14 000 eurot ja eelnenud teisel majandusaastal vähemalt 1200 eurot ning moodustas mõlemal taotluse esitamisele eelnenud majandusaastal üle 50% kogu müügitulust.

Pane tähele!

FIE, kes soovib toetust taotleda, ei pea taotluse esitamise hetkeks olema esitanud 2019. aasta tuludeklaratsiooni Maksu- ja Tolliametile. Tuludeklaratsiooni Maksu- ja Tolliametile esitamise tähtaeg on 30. aprill 2020. aastal. Küll aga peab taotlemisel arvestama, et toetuse taotlusele on vajalik sisestada kahe eelneva majandusaasta kohta järgnevad andmed: kogu müügitulu, müügitulu omatoodetud põllumajandustoodete müügist toodete lõikes, tulu mittepõllumajandusliku toodangu müügist ja tulu teenuste müügist. See tähendab, et ka 2019. aasta kohta peavad nimetatud andmed olema teada, hoolimata sellest, kas tuludeklaratsioon on taotluse esitamise hetkeks Maksu- ja Tolliametile esitatud või mitte.
Äriühingust taotlejal, kelle majandusaasta ühtib kalendriaastaga, peab taotluse esitamise hetkeks olema äriregistrile esitanud 2019. aasta majandusaasta aruanne.
 
Täpsem info toetuse tingimuste ja e-PRIAs taotlemise kohta on leitav PRIA kodulehelt, abi saab ka PRIA investeeringutoetuste infotelefonil 737 7678. Riigis kehtestatud eriolukorra tõttu on PRIA teenindusbürood suletud.