Põlva maakonna arengustrateegia 2035+ mõttekohvik

02.05.2018

Hea põlvamaalane ja Põlvamaa sõber!

Põlvamaa Omavalitsuste Liit on koostöös Põlvamaa Arenduskeskusega asunud koostama Põlva maakonna uut arengustrateegiat. Maakonna arengustrateegia koostamine on üks nendest ülesannetest, mis peale maavalitsuste tegevuse lõpetamist läks kohaliku omavalitsuse seaduse alusel valdadele ühiseks täitmiseks. Maakonna arengustrateegia koostamine on seega kohustuslik ja toimub samaaegselt kõigis Eesti maakondades. Põlva maakonnas anti ühised ülesanded vallavolikogude otsustega täitmiseks Põlvamaa Omavalitsuste Liidule, kes omakorda on delegeerinud ülesande sisulise täitmise Põlvamaa Arenduskeskusele.

Maakonna arengustrateegia eesmärgiks on välja tuua maakonna kui terviku probleemid, visioon, strateegilised eesmärgid, tegevused nende saavutamiseks ning vahendid tegevuste elluviimiseks. Rahandusministeeriumi soovitusel koostatakse strateegia aastani 2035+.

Uue maakonna arengustrateegia koostamise protsess saab olema hoogne, sest uus strateegia tuleb kõigi maakonna omavalitsuste volikogude poolt kinnitada hiljemalt 15. jaanuar 2019. Strateegia tähtaegne valmimine on sellise ajakava juures saavutatav vaid ühiste jõupingutustega. Selleks, et töö saaks õigeaegselt tehtud ja tulemus kvaliteetne, peavad kõik seotud osapooled olema protsessiga algusest peale aktiivselt seotud.

Eelpool kirjutatust lähtuvalt kutsuvad Põlvamaa Omavalitsuste Liit ja Põlvamaa Arenduskeskus Teid 2. mail Krootuse rahvamaja saalis toimuvasse Mõttekohvikusse. Kohvik avab oma uksed 12.30, mõttetegevusega alustame kell 13.00. Palume kõigil osalejatel registreerida end SIIN.

Täpse päevakava saadame järgmisel nädalal. Jääme lootma aktiivsele osavõtule!

Parimat,

Aivo Ülper

SA Põlvamaa Arenduskeskus arendusspetsialist

+372 53008771