PÕHJA- JA BALTIMAADE MITTETULUNDUSÜHENDUSTE TOETUS

01.03.2020

TAOTLEDA SAAB PÕHJA- JA BALTIMAADE MITTETULUNDUSÜHENDUSTE TOETUST
(TÄHTAEG 01.03)

TOETUSE EELARVE:  ca 65 000 eurot aastas
TÄHTAEG: 10. jaanuar 2020 kuni 1.märts 2020 (kell 23.59 EET)
RIIGID: Eesti

KELLELE?
Eestis registreeritud valitsusvälised organisatsioonid, kes tegutsevad
avalikes huvides ja ei ole riigi ega kohaliku omavalitsuse, erakonna,
äriühingu(te) või nende liidu, või ametiühingu valitseva mõju all
Eestis on valitsusväliste organisatsioonide õiguslikuks vormiks
tavaliselt mittetulundusühingud (MTÜd) või sihtasutused (SAd)

MIKS?
kodanikuühiskonna tugevdamiseks ja ühiskonna sidususe suurendamiseks
Põhja- ja Baltimaades

MILLEKS?
Põhja-ja Baltimaade koostööprojektideks, mis on vajalikud ja
kasulikud kõikidele osapooltele

2019 prioriteetne valdkond: säästev areng (kestlik areng,
jätkusuutlik areng), mis on sihipäraselt suunatud areng, mis tagab
inimeste elukvaliteedi paranemise kooskõlas loodusvarade olemi ja
keskkonna taluvusvõimega ning elurikkust säilitades. Säästev areng
taotleb tasakaalu inimesi rahuldava elukeskkonna ja majanduse arengu
vahel ning täisväärtusliku ühiskonnaelu jätkumist praegustele ja
järeltulevatele põlvedele. Säästev areng kui sotsiaalse ideaali
teostumine eeldab üldsuse osalemist, s. a-le orienteeritud
majandushoobade, nt ökomaksureformi rakendamist ning vajalike hoiakute,
eeskätt keskkonnahoidliku nõudlus- ja tarbimiskultuuri kujundamist.

Projektid peavad arvesse võtma Põhjamaade Ministrite Nõukogu
horisontaalseid prioriteete: sooline võrdõiguslikkus, lapsed ja
noored, Agenda 2030.

Lisainfo:
https://www.norden.ee/et/meist/toetused/pohja-ja-baltimaade-mittetulundusuhingud
[6]
Teistest Põhjamaade Ministrite Nõukogu toetustest 2020 aastal saab
lugeda siit:
https://www.norden.ee/et/meist/uudised/item/9225-avaldatud-on-mitmed-2020-aasta-pohjamaade-ja-balti-riikide-koostoeoetoetuste-taehtajad
[7]