Maapiirkonna ettevõtjate uuringu tutvustus ja arutelu

04.02.2020

Koht: Maaeluministeerium

Tere!
 
Olete oodatud 04. veebruaril 2020 algusega kell 14.00 Maaeluministeeriumi suurde saali Põllumajandusuuringute Keskuse poolt läbiviidud uuringu „Põllumajandustootjate, põllumajandustoodete töötlemise ja turustamisega tegelevate ning maapiirkonnas tegutsevate ettevõtjate toetusvajaduste ja võimaliku sekkumisloogika uuring" tutvustusele ja arutelule tulemuste üle. Manuses on kalendrikutse, mille saate soovi korral lisada oma outlook kalendrisse.
 
Põllumajandusuuringute Keskus on peatselt avaldamas nimetatud uuringu lõpparuannet. Uuringu eesmärk oli kaardistada ja analüüsida põllumajandustootjate, põllumajandustoodete töötlemise ja turustamisega tegelevate ning maapiirkonnas tegutsevate ettevõtjate arenguvõimalused, kitsaskohad ja sekkumisloogika. Uuringus antakse ülevaade maapiirkonna ettevõtjate majandusliku olukorra kohta, vaadeldes ettevõtete struktuurset muutust aastate 2007 ja 2017 võrdluses, enamlevinud majandusnäitajaid ja finantssuhtarve perioodil 2014–2018 ning kõigi sihtgruppide ettevõtjaid kaasanud veebiküsitluse tulemusi. Antud uuring on üheks sisendiks Ühise Põllumajanduspoliitika 2021-2027 strateegiakava planeerimisel.
 
Orienteeruv ajakava:
14.00-15.00 Uuringu tulemuste tutvustus
15.00- 16.00 Arutelu uuringu tulemuste ja tuleviku valikute teemadel
 
Üritusest on planeeritud teha ka otseülekanne.
 
 
Heade soovidega
Paula Talijärv
peaspetsialist
maaelupoliitika ja analüüsi osakond
Maaeluministeerium
______________________________
paula.talijarv@agri.ee
625 6278
Lai tn 39 // Lai tn 41 / 15056 Tallinn /
www.agri.ee