KÜSKi infopäev Zoom keskkonnas

20.05.2020

Maikuus toimuva SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali infopäeva fookuses on vabaühendustele mõeldud KÜSKi arenguhüppe voor ja rahvusvahelise koostöö konkursid ning laiemale sihtgrupile ette nähtud Kodanike Euroopa programm. Juhiseid jagavad koordinaatorid, maakondliku arenduskeskuse vabaühenduste konsultant ja KÜSKi projektide hindaja. Kogemusi meenutavad projektidest toetuse saajate eestvedajad ja partnerid. Osalejad saavad kaasa mõelda ja küsimusi küsida.
20. mail kell 13.30 algava Zoom keskkonnas toimuval infopäeval jagavad KÜSKi arenguhüppe 2020 vooru jaoks näpunäiteid Maakondlike Arenduskeskuste konsultant Külli Vollmer ja hindaja Kadri Pau. Kuulda saab tähelepanekuid kogemustest nii arenguhüppe kui ka Kodanike Euroopa programmi projektidest. Vebinaril osalejatel on võimalus küsida nõu koordinaatoritelt - Kadri Väljastelt, Mariliis Saaretilt ja Evelyn Valtinilt.  
 

Infopäeva orienteeruv ajakava
  • 13.30-13.35 Kogunemine ning sissejuhatus, tutvustus, häälestus
  • 13.35-13.50 MAK konsultant Külli Vollmer ja hindaja Kadri Pau näpunäited KÜSKi arenguhüppe 2020 taotlusvoorus osalemiseks
  • 13.50-13.55 Tartu Rahvusvahelise Maja esindaja Dan Pritsi kogemus arenguhüpet ettevalmistava ja arenguhüppe voorudes osalemise kohta
  • 13.55-14.00 Kodanike Euroopa Eesti partneri tähelepanekud
  • 14.00-14.55 Küsimused ja arutelu
  • 14.55-15.00 Kokkuvõte

Infopäevale eelnevalt avaldatakse vooru, konkursside ja Kodanike Euroopa programmi tutvustused videotena.

Registreerimine: www.kodanikeeuroopa.kysk.ee

Piiriveere Liider asutati mittetulundusühinguna 30. märtsil 2006. aastal Eesti kagupiiri äärse piirkonna elu arendamiseks. Meie tunnuslause „Piiritu Piiriveere“ kannab edasi piirkonnaülest ideed areneda pidevalt ning koos töötades edasi.

Tegevuspiirkonna ühtsus väljendub väga tihedalt koos eksisteerinud kultuuri-ruumis, ajaloolises pikaajalises läbikäimises, paiknemises Eesti-Vene piiri ja Lämmijärve ääres, Seto ja Võru kultuuri läheduses ning sarnases sotsiaal-majanduslikus olukorras.