Koolitus "Suhtlemisoskuse tarkused tervise teenistuses"

06.06.2018

Koht: Hotell Pesa

Põlvamaa Arenduskeskus koostöös Tervise Arengu Instituudiga kutsub koolitusele "Suhtlemisoskuse tarkused tervise teenistuses", mis toimub 6.-7. juunil hotell Pesa seminariruumis.

Koolitusele ootame: tervisedenduse spetsialiste ja KOV tervisekomisjoni liikmeid, sotsiaaltöötajaid, avalike suhete spetsialiste, tervishoiutöötajaid, MTÜde esindajad jt igapäevatöös elanike tervise mõjutajad ja terviseinfo edastajad.

KOOLITUSE TEEMAD

  • Tervise alase kirjaoskuse mõiste. Usaldusväärsed infokanalid Eestis. Sihtgrupi tervisealase kirjaoskuse taseme hindamine; meetodid, mille abil on võimalik toetada üldelanikkonda ning spetsialiste tervise-alase informatsiooni usaldusväärsuse hindamisel ja kasutamisel.
  • Info presenteerimine erinevatele sihtgruppidele vastavalt nende eelteadmistele (professionaalid vs mitteprofessionaalid), õige formaat, sõnumite selgus; pressiteadete, artiklite ja uudiste koostamine; keelekasutus, s.o. erialase keele asemel lihtsasti mõistetava keele kasutamine. Turundus: kuidas oma sõnumit "maha müüa"?
  • Meedia: kuidas saada kontakti ajakirjanikega, kuidas anda intervjuusid, meediakanalid. Moodsad trendid - sotsiaalmeedia kasutus sihtgruppideni jõudmisel, sh kuidas reageerida ebaadekvaatsele informatsioonile sotsiaalmeedias.
  • Oma organisatsiooni sees terviseteemaliste sõnumite ühtlustamine, et kõik töötajad oleksid oma sihtgrupile suunatud kommunikatsioonis üheti mõistetavad. Kuidas kommunikatsioon tervisedenduses strateegiliselt muudesse tegevustesse sisse planeerida? Kommunikatsiooni-alaste tegevuste planeerimine KOV arengukavadesse ja tegevusplaanidesse

Koolitajaks on Mart Soonik.

Registreerimine terviseinfo.ee portaalis:

http://www.terviseinfo.ee/et/sundmused/event/2226-koolitus-suhtlemisoskuse-tarkused-tervise-teenistuses

Kohtade arv on piiratud!


Lisainfo:
Irena Viitamees
Ennetustööspetsialist
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 5568 6111
E-post: irena.viitamees@polvamaa.ee