JÄÄB ÄRA! VUNKI MANO loometalgud

12.03.2020

Koht: Kuldre

12.–14. märtsini saab taas kaasa lüüa Võrumaa elu parandavate
nutikate lahenduste loomisel – Kuldre koolis toimuvad järjekorras
juba neljandad Vunki mano! loometalgud.

Kuldre loometalgud erinevad eelmistest selle poolest, et teemade
esitlemine ja meeskondade moodustamine toimub juba enne üritust. Vunki
mano! kodulehel on avatud vorm oma teema esitamiseks:
https://vunkimano.vorumaa.ee/

Vunki mano! loometalgud on häkatoni stiilis nädalavahetus, kus igaüks
saab osaleda Võru maakonna elu edendavate uudsete teenuste arendamises
ja toimivate lahendusteni jõudmises. Meie ülim eesmärk on
koosloomelise mõtteviisi levitamine: kaasates probleemide lahendamisse
kõik võimalikud osapooled saab olla kindel, et lahendus on kõiki
arvestavalt läbi mõeldud. Toome loometalgutele kokku kodanike
kogemuse, ettevõtjate realistlikkuse, ekspertide pädevuse ja ametnike
vastutuse. Iga idee juures pöörame erilist tähelepanu sellele, et
arvestatud oleks ka nende inimeste huvidega, kelle häält igapäevaelus
ehk nii palju kuulda ei ole, näiteks erivajadustega inimesed,
vähemused jne.

Kui me ütleme, et kõik on oodatud, siis pole see tühi sõnakõlks:
meil kõigil on oskusi, teadmisi, tutvusi, mis võivad kellegi teise
jaoks väga väärtuslikuks osutuda. Siin Eestimaa ääremaal elades,
kus meid on niigi vähe, on igaühe panus hindamatu väärtusega ja
ainult üheskoos tehes jõuame kestvate tulemusteni.

Sina ja mina – koos loome homse Võrumaa!

Loometalgud on osalejatele tasuta. Talguid rahastab SA Võrumaa
Arenduskeskuse projekt "Vunki mano! loometalgud”  (Võrumaa
Partnerluskogu LEADERi programmi meede 1.2 – Kogukonna arendamine
läbi ühiskoostöö).

Martin Mark

Vunki mano! Projektijuht