Infopäev: toetusmeede uudsete teenuste ja toodete arendamiseks ning testimiseks sotsiaalvaldkonnas

12.07.2018

Koht: Tartu

Avanes taotlemine uudsete teenuste ja toodete arendamiseks ning testimiseks sotsiaalvaldkonnas (tähtaeg 31. detsembril 2019)

Toetusmeetme eesmärk on toetada uudsete teenuste ja toodete arendamist ja testimist sotsiaalvaldkonnas. Tegevuste sihtrühmaks on erivajadusega, hoolduskoormusega ja hooldusvajadusega inimesed. Toetust oodatakse taotlema juriidilisi isikuid, riigi või kohaliku omavalitsuse asutusi.

Kui hetkel avanenud väiketoetuse voor on mõeldud peamiselt esmase idee edasiarendamisele või põhitoetuse taotluste ettevalmistamisele, siis sügisel avaneb ka sama meetme põhitoetuse voor teenuse või toote arendamiseks ja kasutuselevõtuks.

Toetatavad tegevused:

·         olemasoleva olukorra väljaselgitamine ning uuringute ja analüüside tegemine

·         äriplaani koostamine

·         prototüübi väljatöötamine ja testimine

·         koostööpartneri otsimine ja kaasamine

·         seminari või töötoa korraldamine

·         inkubatsiooniteenuse ostmine

·         teenuse või toote disainimine

·         IT-lahenduse väljatöötamine


Väiketoetuse väikseim summa on 15 000 eurot ja suurim 40 000 eurot projekti kohta. Väiketoetuste jaoks on ette nähtud miljon eurot Euroopa Sotsiaalfondi toetusraha.

Väiketoetuse taotlusvooru saab taotlusi esitada 12. juunist 2018 kuni 31. detsembrini 2019 või kuni eelarve vabade vahendite lõppemiseni. Taotlusvooru tutvustavad infopäevad toimuvad 5. juulil Tallinnas ja 12. juulil Tartus.

Lisainfo: www.innove.ee/eurotoetused/taotlejale/lahendused-sotsiaalvaldkonnas