Infopäev: Eesti–Läti piiriülese koostöö programmi V taotlusvoor

07.03.2019

Koht: Tartu

Avanes Eesti-Läti programmi V taotlusvoor
 
4. veebruaril avanes EestiLäti piiriülese koostöö programmi V taotlusvoor, mis sulgub 3. juunil 2019. Taotlusvoorus on fookus loodus- ja kultuuripärandil põhineval turismil, säästva elustiili edendamisel ning ühisel veemajandusel.
 
Viiendasse avatud taotlusvooru oodatakse projekte programmi teise prioriteedi "Puhas ja väärtustatud elukeskkond" kolme teema raames: turism, keskkonnateadlikkus ja veemajandus. Prioriteedi rahastus selles voorus kokku on ca 2,5 miljonit eurot Euroopa regionaalarengu fondist. Partneritena on oodatud organisatsioonid ja asutused Lõuna- ja Lääne-Eestist ning Vidzeme, Pierīga, Riia ja Kurzeme piirkonnast.
 
Viienda vooru tulemusena soovitakse näha projekte, mis on suunatud pärandil põhineva turismitoote arendamisele, avalike kampaaniate läbiviimisele energiasäästu, taaskasutuse, jäätmete sorteerimise või koostööalgatusele veeressursside haldamiseks Riia lahes ja Gauja-Koiva jõgikonnas.
 
Siinkohal tuletame meelde, et programm rahastab ainult projektitegevusi, mis on puhtalt piiriülese koostöö iseloomuga ning kuhu on kaastaud vähemalt kaks projektipartnerit, kellest vähemalt üks on Eestist ja vähemalt üks Lätist. Projektide maksimaalne kestus on 36 kuud. Eesti ja Läti kasusaajate jaoks on omafinantseeringu minimaalne määr 15%.
 
Programmist rahastatakse nii piiriülese mõjuga investeeringuid kui ka pehmeid koostöö-tegevusi, milleks on nt. teavituskampaaniad ja töötoad säästva elustiili edendamiseks. Infoseminarid, kus konsultandid annavad nõu ideede abikõlblikkuse ja vooru reeglite kohta, toimuvad 7. märtsil Tartus ja Riias. Viies voor projektide esitamiseks on avatud vaid selle aasta 3. juunini.
 
Eesti–Läti programm on üks kaheksast Eesti osalusega ELi ühtekuuluvuspoliitika Euroopa territoriaalse koostöö Interreg programmidest. Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus Eesti–Läti programmile aastatel 2014–2020 on 36,3 miljonit eurot.
 
Viienda taotlusvooru juhend ning teised asjakohase dokumendid on avaldatud programmi veebilehel vooru alalehel. Täiendavate küsimuste, konsultatsioonisoovi korral palun võtke ühendust programmi Ühise Sekretariaadiga (Joint Secretariat).