Hindamiskomisjoni koosolek

04.06.2018

kl 09:00

Koht: Räpina Vallavalitsuse II korruse saal

2018. aasta vooru projektide hindamise koosolek Räpina Vallavalitsuse saalis (II korrus).

04. juuni 2018 algusega kell 09.00.

PÄEVAKORD

1. Projektitaotluste hindamine: meetmed 1-3
2. Projektitaotluste paremusjärjestuse ettepanek