Heaolu ja turvalisuse projektitoetuste taotlusvooru infopäev

17.09.2018

Koht: Võru, Jüri tn 12

SA Võrumaa Arenduskeskus

PRESSITEADE

05.09.2018

Võrumaa Arenduskeskus kuulutab välja heaolu ja turvalisuse projektitoetuste taotlusvooru

Võrumaa Arenduskeskus kuulutab välja Võru maakonna heaolu ja turvalisust toetavate tegevuste toetusvoorud. Heaolu toetusvooru eesmärk on toetada uuenduslikke, jätkusuutlikke ning pika mõjuga tervist edendavaid tegevusi. Turvalisuse toetusvoorude eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt, kus igaühe teadliku panus ja kogukondlik koostegutsemine aitab kaasa ohtude ennetamisele, toetatakse nutikaid lahendusi, mis aitavad tulemuslikult reageerida õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele. Taotlusvoorud on avatud 1. septembrist kuni 15. oktoobrini.

 1. Kogukondliku turvalisuse toetusvoorus toetatakse taotlusi, mis:
 • edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;
 • suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);
 • aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.

Taotlejaks võivad olla:

 • Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus, ning vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused.
 • Vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused saavad olla taotlejaks üksnes vabatahtliku päästekomandoga seotud taotluste puhul.

Toetuse piirsumma on 3500 eurot.

 1. Heaolu toetavate tegevuste toetusvoorus saavad taotlejaks saavad olla:
 • mittetulundusühingud ja sihtasutused;
 • organisatsioonid ja juriidilised isikud sh kohalikud omavalitsused ja nende asutused;
 • taotleja tegevuskoht peab olema Võru maakonnas ja kavandatavad tegevused peavad vastama põhikirjalisele tegevusele;
 • taotlejal peab olema projektitegevuste elluviimiseks piisavalt kogemusi ja teadmisi.

Taotlejaks ei saa olla:

 • erakond;
 • ametiühing.

Toetuse piirsumma on 4 000 eurot.

Avatud taotlusvoorusid tutvustav infopäev toimub 17. septembril algusega kell 16:00 riigimaja 2. korruse saalis. Palume oma osalusest teada anda hiljemalt 14. septembriks aadressil http://bit.ly/kopsygis2018.

Taotlusvoorude täpsem info ja vajalikud dokumendid on Võrumaa Arenkuskeskuse kodulehel: https://vorumaa.ee/heaolu/projektitoetus-turvalisus/ ja https://vorumaa.ee/heaolu/projektitoetus-heaolu/

 

Lisainfo:

Riina Savisaar

SA Võrumaa Arenduskeskus

rahvatervise ja turvalisuse spetsialist

+372 5309 1046

riina.savisaar@vorumaa.ee