Hasartmängumaksu toetused: sotsiaalvaldkonna väikeprojektide 1. taotlusvooru tähtaeg

17.02.2020

RIIGI TUGITEENUSTE KESKUS KUULUTAB VÄLJA SELLE AASTA ESIMESE
VÄIKEPROJEKTIDE TAOTLUSVOORU (TÄHTAEG 17.02)

1. veebruarist 2020 on avatud hasartmängumaksu laekumistest toetatav
sotsiaalvaldkonna väikeprojektide 1. taotlusvoor. Taotlused tuleb
esitada e-toetuste keskkonnas hiljemalt 17. veebruaril 2020 kl 17.00.

Toetust saab taotleda meditsiini, hoolekande, perede, eakate, puuetega
inimestega ning hasartmängusõltuvusega inimestega seotud tegevuste
elluviimiseks. Taotlusvooru rahaline maht on kokku 100 000 eurot ning
maksimaalne toetus ühele projektile 10 000 eurot. Omafinantseering on
vähemalt 10% abikõlblikest kuludest projektis. Taotlusvooru
juhendmaterjal ja teised asjakohased dokumendid on avaldatud RTK
hasartmängumaksu toetuste kodulehel: https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/sotsiaalne-taristu-ja-toetused/hasartmangumaksu-toetused