ELL õigusloome töörühma koosolek

07.04.2021

kl 11:00

Koht: elektrooniline

Päevakorras:

1) LEADER määruse muudatusettepanekute läbivaatamine;

2) Taasterahastu vahendite kasutamine

3) Töörühma nime lihtsustamine