EESTI-VENE PROGRAMMI PIIRIÜLESE KOOSTÖÖ PROJEKTIDE TÄHTAEG

21.02.2020

7. EESTI-VENE PROGRAMM OOTAB PIIRIÜLESE KOOSTÖÖ PROJEKTE (TÄHTAEG
21.02)

Eesti-Vene piiriülese koostöö programm ootab projektitaotlusi, mis
panustavad kohalike ja piirkondlike omavalitsuste, nende allüksuste ja
kogukondade vahelise koostöö edendamisse.

Projektitaotluste esitamise tähtaeg on 21. veebruar 2020.

Programmist rahastatakse tegevusi, mis on selgelt piiriülese iseloomuga
ja hõlmavad vähemalt kahte partnerit, kellest üks peab olema Eestist
(Kirde-Eesti, Lõuna-Eesti, Kesk-Eesti) ja vähemalt üks partner
Venemaalt (Peterburi, Leningradi oblast ja Pihkva oblastist).

Taotlusvoorus võivad osaleda riiklikud, piirkondlikud ja kohalikud
riigiasutused, valitsusvälised organisatsioonid, haridusasutused ning
avalik-õiguslikud ühingud ja samaväärsed avalik-õiguslikud
asutused.

Taotlusvooru indikatiivne kogumaht on 432 373,32 eurot. Taotletav
toetussumma peab jääma vahemikku 50 000 eurot kuni 100 000 eurot ning
partnerite omaosaluse min. määr on 10%.

Lisainfo:
https://www.estoniarussia.eu/the-3rd-call-for-proposals-is-open/ [5]