Eesti Leader Liidu koolituspäev

25.11.2019

kl 13:00

Koht: Põllumajandusuuringute Keskuse Jäneda hoone

25.-26. novembril 2019. a korraldab Põllumajandusuuringute Keskuse maaelu võrgustikutöö osakond koostöös Eesti Leader Liidu, Maaeluministeeriumi ja PRIAga LEADER kohalike tegevusgruppide esindajatele infopäeva LEADER meetme rakendamise teemadel.

LEADER infopäev toimub Põllumajandusuuringute Keskuse Jäneda hoone suures saalis Lääne-Virumaal.

Päevakava:

Eesti Leader Liidu info- ja koolituspäev (2019)

ESMASPÄEV 25. november 2019

13.00 - 14.00 Kogunemine ja lõuna Musta Täku tallis
14.00 - 15.30 Eesti Leader Liidu info- ja koolituspäev
15.30 - 16.00 Kohvipaus
16.00 - 18.00 Eesti Leader Liidu info- ja koolituspäev jätkub
18.00 - 18.20 Majutus Jäneda külalistemajas
18.30 - 19.30 Õhtusöök Musta Täku tallis
19.30 - 21.00 Võrgustusõhtu külalistemaja kaminasaalis

LEADER infopäev (2019/2)

TEISIPÄEV 26. november 2019

10.00 - 10.30

Kogunemine, tervituskohv

10.30 - 10.40 Päevakava tutvustamine, kõnejuht Ave Bremse, Põllumajandusuuringute Keskuse maaelu võrgustikutöö osakond
10.40 - 11.10 LEADER-meetme rakendamise ülevaade ja piirkondlikel infopäevadel esilekerkinud probleemidest - Maaeluministeerium ja PRIA 
11.10 - 12.00 e-PRIA muudatused ja uued arendused - PRIA
12.30 - 12.00

Maaelu arengukava 2014-2020 vahehindamise LEADER osa - Kersti Aro, Maaülikool

12.30 - 13.30 Lõunapaus Musta Täku tallis
13.30 - 14.30 Kokkuvõtted LEADER tegevusgruppidega kohtumistest. Maaelu tulevikuarutelud ja LEADER-meede - Maaeluministeerium 
14.30 - 15.00 LEADER Liidu ja ELADRi asepresidentuuri tegevuste ülevaade - LEADER Liit
15.00 - 15.20 LEADER teemade lõpetamine, maaeluvõrgustiku 2020 tegevused. Sissejuhatus SA Archimedes noortagentuuri meetmete tutvustusse
15.20 - 15.30 Kohvipaus
15.30 - 16.10

Taotlemine Euroopa Solidaarsusfondi meetmetest - tutvustavad SA Archimedes koordinaatorid

Info paralleelsestes ruumides:

  1. Solidaarsusprojektid - Anett Männiste, Euroopa Solidaarsuskorpuse programmijuht
  2. Töö- ja praktikaprojektid - Mirjam Kodi, Euroopa Solidaarsuskorpuse koordinaator

Sündmuste kohta täpsem teave Ave Bremse - telefon 515 6412, e-post ave.bremse@pmk.agri.ee või Ester Valdvee - telefon 513 9984, või e-post ester.valdvee@ pmk.agri.ee

Lisainfo


/public/files/arengukava_logo_el_horisontaal-uus.jpg    

Ürituse läbiviimine on toetatud Eesti maaelu arengukava tehnilise abi vahenditest maaeluvõrgustiku tegevusele.
Üritus on registreeritud osalejatele tasuta.