Arengukoostöö projektide rahastamine Gruusias, Moldovas, Ukrainas, Valgevenes ja Afganistanis taotlusvooru tähtaeg

01.05.2020

Avatud taotlusvoor arengukoostöö projektide rahastamiseks Gruusias, Moldovas, Ukrainas, Valgevenes ja Afganistanis

Välisministeerium kuulutas 10. veebruaril 2020 välja avatud taotlusvooru arengukoostöö projektide rahastamiseks Gruusias, Moldovas, Ukrainas, Valgevenes ja Afganistanis.

Taotlusvooru raames toetatavad üksikprojektid peavad olema vastavuses Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi 2016-2020 arengukava eesmärkidega.

Toetust võivad taotleda:

 

 1. valitsusasutused või selle hallatavad asutused,
 2. kohalikud omavalitsused või selle hallatavad asutused (sh kohalike omavalitsuste üksuste liidud),
 3. Eesti Vabariigis registreeritud ning püsivalt tegutsevad juriidilised isikud.

Taotlusvooru maht on 1 220 000 eurot, mis jaguneb järgmiselt:

 

 • Gruusia 350 000 eurot, valdkonnad: hariduse kvaliteedi tõstmine (eelistatud projektid, mis hõlmavad koostööd Gruusia HTM või selle allasutustega, ja/või koostööd teiste RV organisatsioonidega/ teiste EL liikmeriikidega); regionaalarengu toetamine (KOV võimekuse tõstmine); väikeettevõtluse toetamine (eelistatud sihtgrupp noored); inimõigused (naiste võimestamine, laste õiguste kaitse, sisepõgenikud jm. vähemusgrupid); eluterve ühiskond ja keskkonnasäästlikus (teadlikkuse tõstmine keskkonnakaitsest, tervislikud eluviisid, tööalane ohutus)
 • Moldova 150 000 eurot, valdkonnad: haridus, naised ja noored ettevõtluses; heade valitsemistavade toetamine ja arendamine kohaliku omavalitsuse tasandil
 • Ukraina 400 000 eurot, valdkonnad: heade valitsemistavade toetamine, sh korruptsioonivastane võitlus ja IKT lahenduste juurutamine avalikus halduses; meedia ja strateegiline kommunikatsioon; väikeettevõtluse edendamine ja haridussüsteemi tõhustamine. Eelistatud on Ida-Ukraina toetamisega seotud ning naistele ja sisepõgenikele suunatud projektid
 • Valgevene 120 000 eurot, valdkonnad: kutse- ja kõrghariduse edendamine; naised ja noored ettevõtluses; IKT lahenduste juurutamine avalikus ja kolmandas sektoris;
 • Afganistan 200 000 eurot, valdkonnad: naiste ja tüdrukute hariduse, ettevõtluse ja tervishoiuteenuste kättesaadavuse edendamine.

Toetuse maksimaalne määr on 95% projekti abikõlblikest kuludest. Omafinantseeringu minimaalne määr on 5% projekti abikõlblikest kuludest (millest poole võib näidata mitterahalise sissemaksena). Toetust antakse ühele projektile minimaalselt 10 000 eurot. Projekti minimaalne kestvus võib olla 12 kuud. Eelistatud on mitmeaastased ja jätkuprojektid.

Taotluse esitamine:

 

 • Taotleja esitab vormikohase taotluse Välisministeeriumile veebikeskkonnas alates 10.02.2020.
 • Taotluste esitamise tähtaeg on 24. märts 2020 keskpäeval kl 12.00.
 • Avaliku vooru sulgumise tähtaeg 24.03 lükkub edasi ja voor sulgub 01.05.2020. Taotluste edasine menetlemine, hindamine ja konkreetsete lepingute sõlmimine võib erinevalt varasemast võtta rohkem aega. Täpsemat infot jagame peale vooru sulgumist.

Taotlemise juhendmaterjal, arengukava, maastrateegiad, rahastamise tingimused ja kord ning lisainfo on leitav Välisministeeriumi veebilehelt.

Lisainfo vooru ja taotluse esitamise kohta veebikeskkonnas:

Arengukoostöö kontaktisikud:

 03. märtsil 2020 toimunud infopäeva materjalid (876.8 KB, PDF)

www.vm.ee