Ametnike välitööd Kagu-Eestis: kohtumine Piiriveere Liideriga

12.08.2019

kl 14:00

Koht: Räpina, Pargi 23

MTÜ Piiriveere Liideri kohtumine Maaeluministeeriumi ja PRIA esindajatega.

Täpsem info lisamisel!