2020 voor

Ragner Lõbu (komisjoni esimees), Maikl Aunapuu (komisjoni aseesimees), Liisi Park, Aira Tarros, Ene Säinast, Veronika Piir. 

Projektitaotluste paremusjärjestuse ettepanek esitamiseks PRIAle kinnitati MTÜ Piirivere Liideri üldkoosolekuga 22.10.2020.

Paremusjärjestuse ettepaneku kohta saab teavet e-posti aadressil piiriveere@piiriveere.ee. Täiendavaid selgitusi hindamise osas annab hindamiskomisjoni esimees Ragner Lõbu e-posti aadressil ragner.lobu@gmail.com.