Valmisid pöörased tulevikukoolid!

20.02.2012

10. - 12. veebruaril toimus Tartumaa Arendusseltsi eestvedamisel noorteseminar, kuhu kogunes üle 40 noore üle Eesti. Piiriveere piirkonnast esindas Meremäe kooli Merli Urbanik ning juhendajana Värska Gümnaasiumi vilistlane Merili Kõivo. Üheskoos mõeldi, millised võiksid koolid tulevikus olla ning mida nad juba täna saaksid ise selleks ära teha, et koolid vastaksid nende ootustele.

Tulevikukooli seminar algas tutvumise ja ühishäälestusega Haridus- ja Teadusministeeriumis. Seejärel suundusid noored Intellektikale, näpus ülesanded, millele tuli messilt vastust otsida. Päeva lõpuks jõuti Ülenurme Gümnaasiumisse, kus õhtune ideesessioon keskendus teemale: „Mida vahvat juba praegu koolides tehakse?“. Päevale pani punkti tants ja trall diskomuusika saatel.

Teine päev keskendus juba konkreetsemalt tulevikukoolide visioonide loomisele ja koolide reaalsele ehitamisele. Hommikune disainilabor käivitas loovuse ja pani noored mõtlema, kuidas neile tegelikult õppida meeldib. Seejärel asuti meeskonniti oma unistuste koole meisterdama.

Kümnel noorel oli koolide ehitamise asemel võimalik ennast proovile panna hoopis foorumteatris, mis jutustas sellest, kuidas kooli õpilasomavalitsus pöördub oma idee elluviimiseks kooli juhtkonna poole, kuid see ei anna loodetud tulemust.

Viimane päev oli ideede esitlemise ja tegude planeerimise päev. Noored tutvustasid loodud mudeleid ning koos juhendajate ja külalistega mõeldi, mida ja kuidas saaksid noored juba praegu oma koolis ellu viia. Noorte tulevikukoolide esitlustest jäid aga kõlama järgmised mõtted:

  • õppetöö puhul palju praktilist tegevust ja kogemuste vahetust, rõhuasetusega loodusteadustel;
  • õppetööd soosiv keskkond, õuesõpe;
  • head suhted õpilaste ja õpetajate vahel;
  • mitmekesised võimalused vabaajategevusteks;
  • rahvusvahelisus, erinevate kultuuride tundmaõppimine;
  • loodussäästlik elu- ja õppekorraldus;
  • modernsed õppevahendid (õpikuid ja kodutöid pole);
  • õpilaste arvamus on väga oluline.

Tulevikukooli seminaril valmistasid noored seitse pöörast ja praktilist tulevikukoolimudelit, mis on peatselt kõigile huvilistele ka Lõunakeskuses tutvumiseks!

Tulevikukooli seminari korraldamisse ja läbiviimisesse panustasid lisaks Tartumaa Arendusseltsile: Ülenurme Gümnaasium, Victory Trainings OÜ, MTÜ Õnnemaa, Ülenurme Pere- ja noortekeskus, Tartumaa Noortekogu, Haridus- ja Teadusministeerium, MTÜ Atlas ja Ülenurme Gümnaasiumi Spordiklubi.

Allikas: Tartumaa Arendusselts, Triin Lääne