"Uue saekaatri soetamine", Hobbiton OÜ

Investeeringu sisu:  

Palgilintsaag CTR 800 S soetamine.

Projekti tulemusel:

- Loome ühe uue töökoha – saeraamijuht.

- Loome võimaluse rahuldada kasvanud tootmisvõimsust.

- Paraneb kasutatava toormaterjali kvaliteet.

- Loome võimaluse toota erimõõdus kvaliteetset saematerjali müügiks.

- Kaasaegse sisseseadega tagame töötajatele turvalisemad ja ohutumad töötingimused.

Toetuse summa: 10 061 eurot

www.hobbiton.ee