Üldkoosolek 21. aprill 2015 Värskas

20.04.2015

 Head Piiriveere Liideri liikmed,

MTÜ Piiriveere Liider üldkoosolek toimub 21. aprillil algusega kell 16.00 Värska Sanatooriumis Setomaa saalis, mis asub nö. söökla majas.

Päevakord:

1. Audiitori kinnitamine
2. 2014. a. aastaaruande ja audiitori arvamuse kinnitamine
3. Piiriveere Liideri strateegia kinnitamine (2014-2020 perioodiks)
4. Uue põhikirja kinnitamine
5. Juhatuse valimine
6. Jooksvad küsimused

Kuna põhikirja muutmine vajab üldkoosolekul kvoorumit, siis on väga oluline, et saaksite kohale tulla!
NB! Kogunemine alates 15.30, et iga valla liikmed saaksid läbi arutada oma kandidaadid juhatuse liikme kohale.

PS Kõigil üldkoosolekul osalejatel on koosleku järgselt võimalik Värska Veekeskust külastada soodushinnaga (veepargi+saunade külastuse tavahind on 9,5 EUR, üldkoosolekul osalejad saavad pileti soodushinnaga 6,5 EUR)

Kohtumiseni üldkoosolekul,

Kaidi-Mari Liping
Juhatuse esimees
Piiriveere Liider MTÜ
55655172

NB! Volituse blanketi saate alla laadida: