Turismimarsruut Seto Külävüü on nüüd tähistatud viitade, välikaartide ja puhkekohtadega

05.05.2014
29. aprillil avati Obinitsas Seto ateljee-galerii õuel uues kuues Seto Külävüü turismimarsruut. Võõpsust Luhamaani lookleval 100 kilomeetrisel Seto Külävüü rajal on valmis saanud ehitustööd, mille tulemusena paigaldati sellele 130 uut viita, 12 välikaarti, 8 puhkekohta ja 3 infotulpa. Nüüd on teekond nii üht kui teist pidi turvaliselt läbitav ka neile, kes reisimisel nutiseadmeid ei kasuta. Projekti eestvedaja, MTÜ Setomaa Turism juht, Ülle Pärnoja kommenteerib: “Kui piirkonnas autoga ringisõitvad eestlased said Setomaal orienteerumisega hakkama, siis infrastruktuuri parendused on kõige vajalikumad rattamatkajatele ja väliskülalistele. Nii väliskülaliste kui rattamatkajate osakaal aasta-aastalt Setomaa külastajate seas kasvab.” Setomaa kohaturunduse fookus on praegu rohkem suunatud lähiriikidesse – Venemaale, Lätti ja Soome. Ka Lõuna-Eesti National Geographic kollaste akende ühisturundus on peamiselt nendele välisturgudele suunatud. Kollaste akende marsruudikaartidel on muude marsruutide seas ka Seto Külävüü rada kaardile märgitud. Jalgrattureid köidab Setomaa ilus maastik, huvitav kultuuripärand ja muidugi hea rongiühendus. Tänu Orava, Koidula ja Piusa rongipeatustele on suvisel ajal piirkonnas palju jalgrattureid, neile on piknikukohad ja välikaardid marsruudi planeerimisel heaks toeks. Maaturismis on oluline, et teekonnal oleks toredaid talusid, mida vaadata ja uudistada. Ainuüksi sel suvel alustavad Seto Külävüül mitmed uued tegijad külaliste vastuvõtmist. Kahes külas – Värska vallas Nedsaja külas ja Misso vallas Mauri külas – tegutsevad aktiivsed kogukonnad, kes kutsuvad külalisi oma kogukonna teenuseid tarbima. Juulis on külalised teretulnud Tsiistre Linamuuseumi avamispeole. Esimest hooaega tegutseb Pööni kõrts-külalistemaja. Orienteerumisklubi Peko pakub teenuseid nüüd ka piirkonna külalistele. Nimekirja võiks veelgi jätkata, Seto Külävüü ja piirkonna pakkumistega saab tutvuda veebis www.visitsetomaa.ee. Ehitustööde projekte teostati kahe aasta vältel. Tööde tegemist toetasid Setomaa arengu progamm ja Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond Leader meetme raames. Projektide rahaline maht oli 36 188€. Projektide omafinantseeringu tasusid Setomaa Valdade Liidu neli valda – Mikitamäe, Värska, Meremäe ja Misso – ja MTÜ Setomaa Turism. Projekti partneritena olid kaasatud ka Orava ja Vastseliina vald, sest Seto Külävüü rada on paiguti ka nendes valdades. Tööde teostamisel olid partneriteks Maanteeamet, Kagu Teed, Saulerman, Agentuur Kämp ja Regio. Foto: puhkekoht ja välikaart Võõpsu tsässona juures.jpg Lisainfo: Ülle Pärnoja, MTÜ Setomaa Turism juhataja ylle@setomaa.ee