"Treski Küüni püsikulude vähendamine COVID-19 piirangutest tuleneva majanduskahju ennetamiseks " MTÜ Treski Küün

Projekti eesmärk

  • muuta Treski Küüni tegevus sõltumatumaks kriisi põhjustatud piletimüügi kõikumistest.

Projekti käigus soetatakse kultuurisündmuste korraldamiseks vajalikku tehnikat ja varustust, et vähendada kontsertide korraldamise püsikulusid ja ennetada COVID-19 piirangutest tingitud majanduskahju. 

Projekti tulemusel on Treski Küünil oma generaator, platsivalgustus ja piirdeaiad.

Toetuse summa 20 673,72 eurot

TRESKI KÜÜN | Värska | Facebook

TRESKI