Toetuse taotlejale 2024

Piiriveere Liider 2024 aasta taotlusvoor on avatud 16. september- 8. oktoober kuni kell 16.00. Täiendamisel!

Projektitaotlus koos kõikide lisadokumentidega esitatakse e-PRIAs.

Taotlemise kohta jagavad infot Piiriveere Liidri büroo töötajadvõimalik kokku leppida kohtumine Piiriveere Liidri büroos (Pargi 23, Räpina linn).

Taotlusvoorus avatud meetmed:

1. Meede 1 elukeskkonna arendamine Elukeskkond  (eelarve 156 129 eurot) maksimaalne toetussumma meetmes 50 000 eurot.

2. Meede 2 ettevõtluse arendamine Ettevõtlus (eelarve 234 193 eurot) maksimaalne toetussumma meetmes 75 000 eurot.

3. Meede 3 teadmiste ja oskuste arendamine ühisprojektid Teadmiste ja oskuste arendamine (eelarve 104 086 eurot) maksimaalne toetussumma 25 000 eurot.

5. Meede 5 LEADER- koostöö (eelarve 26 021 eurot) LEADER-koostöö

 

Alusdokumendid:

1. Piiriveere Liider strateegia 2024-2027+

2. Hindamiskriteeriumid

3. Hindamiskord

4. LEADER määrus

UUS! Ostumenetlus - Projektitoetuse taotleja korraldab enne projektitaotluse esitamist toetatava tegevuse raames tellitava töö või teenuse või soetatava vara mõistliku maksumuse väljaselgitamiseks ostumenetluse, arvestades § 24 lõikes 10 sätestatud nõuet.

(2) Projektitoetuse taotleja küsib üksteisest sõltumatute pakkujate käest vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumust.

(3) Projektitoetuse taotleja võib küsida alla kolme hinnapakkumuse, kui kolme hinnapakkumust küsida ei ole objektiivselt võimalik, eelkõige kui turul on asjaomase töö, teenuse või vara pakkujaid vähe.

Kohustuslikud dokumendid, mis taotleja peab esitama toetustaotlusega (LISAMISEL)

Abimaterjal

Juhendid: sisselogimine e-PRIAsse video juhend, kliendiks registreerimine e-PRIAs pdf juhend

 e-PRIA juhenda projektitaotluse sisestamiseks

Ehituse hinnapakkumise vormEhituse hinnapakkumuse vormi täitmise juhend

Ühistegevuse tegevuskava vorm

Hinnapakkumus