„Tatratöötlemistehnika soetamine“, OÜ Agram

Investeeringu sisu:

Teraviljasorteeri PVT1000 ja tatratangu koorija JK Machinery koorija JHD 06 soetamine.

OÜ Agram on Piiriveere Liideri piirkonnas tegutsev mahetaimekasvataja. Mahetaimekasvatus on tavaviljelusest haavatavam tootmisviis, sest kemikaalidega ei saa taime arengut ja saagikust mõjutada. Seetõttu on saagikus aastati väga erinev. Et maandada saagikuse ja hinnaerinevuse riski on oluline alustada toodangu väärindamisega. Ettevõtte tegevuse  mitmekesistamiseks ja seeläbi täiendavate sissetulekute saamiseks alustatakse tatra töötlemisega. Selleks soetatakse tatra sorteer ja koorimismasin tatratangu tootmiseks.

Projekti  oodatavad tulemused:

  • OÜ Agram müügikäibe kasv ja toodangu-teenuste  sortimendi laienemine ning seeläbi ettevõtte konkurentsivõime kasv.
  • Piiriveere Liider piirkonnas mahetatra sorteerimise ja koorimise  võimaluse loomine.
  • Piiriveere Liideri piirkonda uue töökoha loomine.

Toetuse summa: 21 193,20 eurot