"Sündmuste korraldamise võimekuse suurendamine välitingimustes" MTÜ Seto Folk

Sündmuste korraldamiseks soetatav inventar annab võimaluse sündmuste korraldamiseks välitingimustes ning vähendab rendikulusid ning ka seeläbi maapiirkonda kohale toomise transpordikulusid.

Projekti eesmärgiks on soetada järelhaagis transpordi korraldamiseks, pealtvaatajatele istepingid, valgustehnikat esinejate ja kontsertala valgustamiseks, kilbid ja kaablid elektri tarbimiseks vajalike jaotuspunkide tekitamiseks. Lisaks telgid mida kasutada varjualustena õpitubade läbiviimiseks, kontsertide ja esinemiste korraldamiseks.

Eesmärk on piirkonnale oluliste ja kogukonda kaasavate kultuurisündmuste jätkumine, kultuurielu edendamine ning kultuurielus osalemise ja professionaalsest helikunstist osasaamise võimaluste suurendamine. Väärtustada piirkondlikku pärimuskultuuri ja elavdada laste, noorte ja täiskasvanute huvi piirkondliku kultuurielu vastu.

Toetuse summa: 15 131,56 eurot