PVL TEGEVUSPIIRKOND HALDUSREFORMI JÄRGSELT

Arvestades haldusreformist tulenevaid muutusi Eesti haldusjaotuses, täpsustame Piiriveere Liideri tegevuspiirkonna mõistet. Haldusreformi järgselt ei ole Piiriveere Liideri territoriaalne tegevuspiirkond muutunud –  see vastab enne haldusreformi liikmeks olnud valdade Räpina, Mikitamäe, Värska, Orava, Meremäe, Misso territooriumile haldusreformile eelnenud piirides. Seega Räpina vallaga ühinenud endised Meeksi vald ja Veriora vald ei kuulu käesolevalt Piiriveere Liideri tegevuspiirkonda.

Juhime tähelepanu, et endise Meeksi valla ja endise Veriora valla piirkonnas tegutsevad projektitoetuse taotlejad hindaksid oma tegutsemist tegevusgrupi tegevuspiirkonna territooriumil haldusreformile eelnenud piirides ja esitaksid Leader projektitoetuse taotluse vastava kohaliku tegevusgrupi kaudu. Alljärgnevalt on välja toodud Põlvamaa Partnerluskogu ja Tartumaa Arendusseltsi väljakuulutatud taotlusvoorude ajad:

- Põlvamaa Partnerluskogu 2018. a taotlusvoor on avatud 01.-14. märts. Loe lähemalt: www.partnerluskogu.ee

- Tartumaa Arendusseltsi 2018. a esimene taotlusvoor on avatud 26. märts - 10. aprill. Loe lähemalt: www.tas.ee

Piiriveere Liider kuulutab 2018. a taotlusvooru (avatud 09.-23. aprill) välja ja avaldab vooru taotlusdokumendid kodulehel hiljemalt märtsi alguses.

Küsimuste korral võtta ühendust Piiriveere Liideri bürooga.