PRIA rahuldas kõik Piiriveere Liideri poolt 2011. a teises taotlusvoorus kinnitatud projektitaotlused

14.05.2012

Kõik 2011. a teises taotlusvoorus Piiriveere Liiderist kinnitamise otsuse saanud 31 taotlust on tänaseks ka PRIA poolt rahuldatud. Kokku toetatakse Leader programmist investeeringuid ligikaudu 222 tuhande euro väärtuses.

Näiteks 2011. a teises taotlusvoorus Leader programmist toetatud projektidest …

  • etendub eeloleval suvel Piiriveere piirkonnas Ruusa Näitemängu Seltsi vabaõhulavastus „Kuurort Ruusa“;
  • toimuvad Ilumetsa Rongipeatuse Sõprade eestvedamisel terve 2012. a suve jooksul pärimuskultuuri seminarid tutvustamaks piirkonna pärimuskultuuriga seotud paiku ning innustamaks külalisi saabuma piirkonda just reisirongiga;
  • valmib Võro Selts VKKF poolt Kagu-Eesti suitsusaunakultuuri tutvustav raamat;
  • alustab Obinitsa külas tegutsemist juuksurisalong.
  • soetatakse ettevõtluse arendamiseks toiduviljaveski, pastamasin ja kuivatuskapp.

Seitsme toimunud vooru (va 2012. a I taotlusvoor) peale on Piiriveere Liiderist kinnitamise otsuse saanud 196 taotlust. Nendest 191 on ka PRIA poolt toetuse summas 1,44 miljonit eurot rahuldatud. Kaks taotlust on jäetud rahuldamata ning ülejäänud taotlused on jäänud erinevatel põhjustel taotleja poolt PRIA-sse esitamata. Lõplikult elluviidud projekte on 2012. a mai alguse seisuga õmmargused 100 tükki.