Piiriveere Liidri rahvusvaheline koostöö

22.02.2010

15.-17.veebruarini toimus Sloveenia pealinnas Ljubljanas teine rahuvusvahelise õpikoostööprojekti AMBIANCE (Ambitsioonikas väljakutse: Euroopa aktiivsed kodanikud) koosolek. Kohal olid kõik kaheksa projektis osalevat organisatsiooni Ühendkuningriikidest, Poolast, Leedust, Sloveeniast, Hispaaniast, Itaaliast, Rumeeniast ja Eestist. Projekti esimene koosolek toimus eelmisel aasta 2.-4.novembril Küprosel. Piiriveere Liidrit esindas seekordsel koosolekul projektiassistent Airi Purge.

Teisel koosolekul oli kaks laiemat eesmärki. Esimene neist oli seotud projektis osalevate organisatsioonide õpilastega. Ljubljanas toimunud koosolekul osalenud õpilastele tutvustati kohalike kolmanda sektori organisatsioone ja linna vaatamisväärsusi. Samuti kaasati neid ka projekti edasist käiku puudutavatel mõttetelgutel. Teiseks koosoleku eesmärgiks oli hinnata senist projekti käiku ja tulemusi ning paika panna uued ülesanded järgmiseks koosolekuks Eestis, mis toimub selle aasta 31.maist kuni 4.juunini.

Käsolevaks hetkeks on projekti tulemusena valminud ettekanded kuuel erineval teemal: Euroopa kodakondsuse väärtus, EL-i ajalgu, eetiline tarbija, EL numbrites, inimõigused EL-is ja EL-i liikmesriikide kultuuripärand. Samuti arutati teisel koosolekul projekti lõpp-produkti vormi üle: tulemus peaks olema nii hariv, lõbus kui ka praktiline ning mõeldud iga vanusegrupi jaoks. Otsustati valmistada Euroopa Liitu läbi kuue eelpool nimetatud teema tutvustav lauamäng, mille valmimise suunas ka kõik projekti partnerid kuni järgmise koosolekuni Eestis töötavad.

Seega seisab Piiriveere Liidril ees rõõm ja ülesanne võõrustada meie rahvusvahelisi koostööpartnereid juba kolme kuu pärast Eestis.

Lisainfo:
Airi Purge
55 609 980
airi@piiriveere.ee

Piiriveere Liidri rahvusvaheline koostöö
Piiriveere Liidri rahvusvaheline koostöö
Piiriveere Liidri rahvusvaheline koostöö