Piiriveere Liidri õppereis Põhja-Iirimaal

Piiriveere Liidri õppereis toimus 18.09. - 22.09.2023 Põhja-Iirimaal, Causeway and Glens piirkonnas. Saabumise päeval ootas meid ees tihe päevakava. Külastasime noortekeskust, mis pakub noortele võimalust osaleda erinevates tegevustes. Noorsootöötajate peamine eesmärk on noortele edasi anda kõik vajalikud teadmised edaspidiseks, et noored suudaksid iseseisvalt erinevaid otsuseid vastu võtta. Näiteks on neil projekt 12.-14. aastastele noortele, kes tegelevad kiusamise probleemiga. See on üheks oluliseks teemaks, millega noortekeskuse töötajad koos noortega tegelevad. Samuti on olulisel kohal keskkonnahoid, sest selle piirkonna noortekeskuse töö ulatub Rathlini saarele, kus käib palju turiste ja noored on võtnud enda südameasjaks sealse piirkonna loodushoiuga tegeleda. Esimesel päeval võttis meid vastu veel külalislahke Causeway maa-ja linnavõrgustiku keskus, kus peamiselt tegeletakse sotsiaalsete probleemidega. Meile tutvustati erinevaid projekte, mis on praegu töös. Üheks näiteks on tervise projekt, mille sihtgruppi kuuluvad 14-24 aastased vaimse erivajadusega noored. Tegeletakse peamiselt selliste tegevustega, mis suurendavad rõõmutunnet ja muudavad noored avatumaks. Selleks korraldatakse koosviibimisi, mille käigus saab igaüks proovida erinevaid jõukohaseid tegevusi: näiteks mängitakse lauamänge, pannakse kokku puslesid, lahendatakse mõistatusi ja läbi selliste tegevuste muutuvad noored avatumaks ja suudavad rohkem suhelda. Teise näitena tervise parandamise programm, mis tegeleb selliste probleemidega, kus ei ole vaja meditsiinilist sekkumist, näiteks sotsialiseerimine. Programmi edukus sõltub paljuski abivajajast, sest kui inimene ei tunnista probleemi, siis on teda raske aidata. Uuest infost täislaetuna oli esimese päeva õhtusse planeeritud jalutuskäik rannas, mis pakkus kaunist vaadet merele.

Teist päeva alustasime esimese õhtu jätkuks matkaga Giant´s Causewayle, kus kohaliku giidi jutu saatel nautisime vaadet UNESCO looduskaitse all olevat basaltsammastele, mis on tekkinud iidse vulkaanipurske tagajärjel. Peale kosutavat jalutuskäiku suundusime vastavatud Cushendalli kaugtöö keskusesse. Keskus on rajatud tulenevalt kogukonna vajadusest, sest väga suur osa elanikest käib tööl Cushendallist eemal ja seetõttu püütakse pakkuda kaugtöö võimalust, et inimesed ei lahkuks piirkonnast. Edasi suundusime Cushendalli Northern Area kogukonna keskusesse, kus tegeletakse taaskord sotsiaalse toe pakkumisega. Esindajate sõnul Cushendalli keskus pigem toetab erinevaid algatusi kui on ise algatajaks. Nende üheks põnevaks projektiks on meestele mõeldud programm, mille idee seisneb selles, et mehed käivad koos ja suhtlevad omavahel ning peale programmis osalemist on muutunud sotsiaalselt aktiivsemaks. Ei saa märkimata jätta ratastooli korvpalli projekti, milles saavad osaleda need, kes on mingil põhjusel ratastooli jäänud kui ka nende pereliikmed, kes ei vaja ratastooli, aga üheskoos mängitakse korvpalli nii, et kõik kasutavad ratastooli. Järgmiseks oli meie külaskäiku ootamas ettevõte Carnroe Supplies, mis alustas jalgrataste müümisega ja praeguseks on tegu eduka ettevõttega, mis pakub reklaamide printimise teenust, logode trükkimist ja tegelevad tööriiete ja erinevate tarvikute jaemüügiga. Teise päeva õhtu lõpetuseks saime osa kohalikust Iiri muusikast, mis oli väga kaasahaarava meloodiaga.

Kolmas õppereisi päev algas looduses, kus kohaliku turismi väikeettevõtja rääkis sellest, kuidas ta hakkas inimestele pakkuma elamusmatkasid. Tema enda lapsepõlv on möödunud mööda neid samu välju joostes ja ronides ning sellest tekkis idee pakkuda seda looduse ilu ja võlu ka teistele. Edasi ootas meie saabumist Vale Centre´i kogukonnakeskus, mis on kohalike ettevõtjate poolt asutatud selleks, et küla inimestel oleks koht, kus kokku saada ja pakkuda aktiivsete tegevuste võimalust. Hoones on rendipinnad ja tegutsevad erinevad ringid. Kogukonnakeskuses ei ole ainult erinevate tegevuste elluviimiseks, vaid aitab noortel teostada oma unistusi. Hoones tegutseb jalgpalliklubi, mis tegeleb 2 aastase programmiga, mille käigus on noortel võimalik omandada haridus ja peale kooli lõpetamist saavad  keskenduda jalgpalli erialale. Kolmel õpilasel on tänu projektile avanenud võimalus saada stipendium ja suunduda edasi õppima ülikooli spordi erialal. Järgmiseks suundusime Mussenden templi juurde, mis on Põhja-Iirima üks kaunima loodusega paikasid. Meile avanes võimalus külastada templit ja saime kuulda, kui kaunis on hääle kõla selles hoones. Tempel külastatud saime näha kuidas tehakse kohalikus ettevõttes meresoola. Kui tavaliselt tehakse seda mererannas, siis seekord ei olnud see võimalik, sest ilm oli sel päeval väga tuuline ja vihmane. Õhtu lõpetuseks külastasime Glenshane kogukonnakeskust, mis toimib samal põhimõttel nagu eelnevalt räägitud kogukonnamajad, aga selles hoones on fookuses põllumajanduse ergutamine ja koostöö lapsevanematega, kelle lastel on koolis käimisega probleeme. Selleks, et lapsevanemad motiveeriks enda lapsi koolis käima on välja töötatud boonussüsteem. Kui vanemad suudavad tagada, et noor käib kaks nädalalt probleemideta koolis, siis jagatakse lapsevanematele vastutasuks poe vouchereid.

Neljanda päeva hommikul külastasime farmi, kus on ca 400 pealine kari. Peremees võttis meid lahket vastu ja külastasime erinevaid hooneid farmis. Järgnes kohtumine Garvagh keskusega, mille tegevusvaldkonnaks on looduskaitse. Nende suurimaks sooviks on liita rahvas loodusega, sest loodus on oluline kogukonna osa. Saime osa juhendatud jalutuskäigust metsarajal, mille käigus meie giid Karen rääkis loodusest ja sellest, kuidas loodus koos toimib. Peale turgutavat jalutuskäiku suundusime lõpuseminarile, kus Piiriveere Liidri tegevjuht Endla tegi tutvustava ettekande Piiriveere Liidrist. Vahetati kontakte, kogutud info põhjal ja sobivuse korral ollakse avatud  koostöö pakkumistele. Peale lõpuseminari külastasime talli, mis pakub vaimse erivajadusega lastele võimalust tegeleda hobustega. Hobuteraapiaga tegelevad inimesed tegutsevad valdavalt vabatahtlikkuse alusel. Õppereisi viimase päeva õhtu lõpetasime meie jaoks ekstreemselt. Nimelt külastasime sauna mererannas, mis alguses võeti vastu skeptiliselt, sest eestlane on saunarahvas ja saun ratastel ei kõlanud justkui päris saunana. Kõik, kes proovisid olid positiivselt üllatunud ja rõõmsad, et kogemuse võrra rikkamaks said.

Aitäh, Anthonyle, kes meile õppereisi kava ette valmistas!yes

Suured tänud õppereisil osalenutele!yes

Uute kohtumisteni!smiley