Piiriveere Liideri üldkoosolek 11.veebr 2014

03.02.2014

Austatud MTÜ Piiriveere Liider liige,

Palume Teil osaleda 11. veebruaril 2014 kell 16.30 Orava Kultuurimajas toimuval üldkoosolekul.

Päevakord:

1. Üldkoosoleku häältelugemiskomisjoni, juhataja, protokollija valimine ja päevakorra kinnitamine
2. Ülevaade 2013. aasta tegevustest
3. 2014. aasta tegevuskava kinnitamine
4. 2014. aasta eelarve kinnitamine
5. Ülevaade strateegia uuendamise protsessist
6. Jooksvad küsimused

Üldkoosoleku materjalid (2014. aasta tegevuskava ja eelarve) on välja saadetud maili teel.

Oma osalemisest/mitteosalemisest palume teada anda hiljemalt 7. veebruariks 2014 e-postile piiriveere@piiriveere.ee

NB! Tuletame meelde, et seoses Leader määruse muudatusega ei saa te volitada teist Piiriveere Liideri liiget ennast üldkoosolekul esindama (küll aga võite oma organisatsiooni siseselt volitada enda asemel osalema mõne teise inimese).


Lugupidamisega,

Kaidi-Mari Liping
Juhatuse esimees
55655172

kaidimari@piiriveere.ee