PIIRIVEERE LIIDERI TAOTLUSVOOR ON AVATUD!

MTÜ Piiriveere Liideri 2019. a taotlusvoor on avatud 9.-23. september.

Toetust saab taotleda meetmetest:

Meede 1 - Elukeskkonna arendamine (eelarve 148 835,95 eurot). Maksimaalne toetussumma meetmes 20 000 EUR.

Meede 2 - Ettevõtluse arendamine (eelarve 356 454,66 eurot). Maksimaalne toetussumma meetmes 75 000 EUR.

Meede 3 - Ühistegevuse ja koostöö arendamine (eelarve 60 000 eurot). Maksimaalne toetussumma meetmes 20 000 EUR.

Toetust saavad taotleda Räpina, Setomaa, Rõuge ja Võru vallas haldusreformile eelnenud piirides endise Meremäe, Misso, Mikitamäe, Orava, Räpina ja Värska vallas tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused, seltsingud ja kohalikud omavalitsused.

Projektitaotluste hindamise tähtaeg hiljemalt (tegevusgrupis): 20. detsember 2019

Täpsem info taotlemise tingimuste kohta www.piiriveere.ee

Taotlemise kohta jagavad infot Piiriveere Liideri büroo töötajad, võimalik kokku leppida kohtumine Piiriveere Liideri büroos (kuni 19. septembrini).

Taotluse sisu koostamisel on võimalik konsulteerida ka Piiriveere Liideri meetmenõustajatega.

Vaata taotluste hindamist tutvustavat videot.