PIIRIVEERE LIIDER VALIS UUE ESIMEHE JA ASEESIMEHE

22. oktoobril Värskas toimunud MTÜ Piiriveere Liideri üldkoosolekul valiti ühingu juhatusse uus Setomaa valla mittetulundusühingu sektori esindaja. Uueks juhatuse liikmeks kinnitati Meremäe piirkonnas tegutsev MTÜ Koolina Nulga Selts, esindaja Kaidi Kerdt.


Samas pärast üldkoosolekut toimunud juhatuse koosolekul valiti MTÜ Piiriveere Liideri uueks juhatuse esimeheks Kairi Kasearu ja aseesimeheks Kaidi Kerdt.
Tuleva aasta kevadel toimuvad MTÜ Piiriveere Liideri juhatuse korralised valimised.