Piiriveere Liider osaleb kahe aastases rahvusvahelises õpikoostööprojektis

10.11.2009

2.-4. novembril toimus Küprosel õpikoostööprojekti AMBIANCE „Ambitious Challenge: Active Citizens in Europe (Ambitsioonikas väljakutse: Euroopa aktiivsed kodanikud) esimene partnerite koosolek.

Et tegemist oli esimese kohtumisega, tegid esmalt kõik partnerid oma organisatsioone tutvustavad ettekanded. Seejärel arutleti projekti keskse mõiste "aktiivne Euroopa kodanik" üle, saavutamaks ühtset arusaama sellest terminist. Kokkuvõttes olid kõik nõus, et asi algab aktiivsusest kohalikul tasandil. Paika pandi edasine tegevuskava ja partnerite rollid.

Et projekti põhitulemuseks on käsiraamat/õppematerjal/koolituskava "Aktiivne Euroopa Kodanik", arutleti pikalt, millisel kujul oleks otstarbekas sellist materjali välja töötada. Otsustati, et erinevate töölõikude vastutus jaotatakse erinevate partnerite vahel. Piiriveere Liider koos Suurbritannia partneriga vastutavad peatüki "Eetiline tarbija päästab planeedi" väljatöötamise eest. Samuti panustavad kõik partnerid kultuuri käsitlevasse peatükki.

Koostööpartneriteks antud 2-aastases projektis on erinevad Euroopa täiskasvanuharidusega tegelevad organisatsioonid:

  • Zeuxis Innovations Ltd (Küpros, koordinaator)
  • Grup Scolar industrial Stefan Procpiu (Rumeenia)
  • ONECO - Organizacion de Educacion Comunitaria (Hispaania)
  • DruĹĄtvo mladinski ceh (Sloveenia)
  • College of Social Sciences (Leedu)
  • Zwiazek Stowarzyszen MULTIKULTURA (Poola)
  • Northumberland College (Suurbritannia)

Piiriveere Liiderit esindas avakoosolekul juhatuse esimees Kaidi-Mari Liping.

Järgmine kohtumine toimub Sloveenias veebruari keskel, 2010. a. suvel võõrustame projektipartnereid Eestis.

Lisainfo: Kaidi-Mari Liping tel 55655172, kaidimari@piiriveere.ee

Piiriveere Liider osaleb kahe aastases rahvusvahelises õpikoostööprojektis
Piiriveere Liider osaleb kahe aastases rahvusvahelises õpikoostööprojektis