Piiriveere Liider – mitte pelgalt toetuste jagaja

2006. aasta 30. märtsil alustas tegevust MTÜ Piiriveere Liider, mis on kuraditosina aasta jooksul pannud õla alla Eesti kagunurga paljudele ettevõtmistele ning toetanud piirkonda nii nõu kui ka jõuga.

MTÜ Piiriveere Liider kuulub Euroopa Liidu ühenduse Leader algatusprogrammi, mille eesmärk on edendada elu maapiirkondades. Piiriveere Liidri tegevuspiirkonda kuuluvad Räpina ja Setomaa vallad ning Rõuge valla koosseisu kuuluv endine Misso vald ja Võru valda kuuluv endine Orava vald.

„Kolmeteistkümne aasta jooksul on Piiriveere Liider toetanud lugematul arvul projekte. On aidatud finantseerida külaplatside ja seltsimajade ehitamist, huvitegevuse inventari soetamist, terviseradade rajamist ja palju muud,“ rääkis Piiriveere Liidri tegevjuht Endla Mitt. „Oleme võrgustik, mis seob Põlva- ja Võromaad. Et Leader on altpoolt tulev algatus, sobib see just väikestele kogukondadele.“

Endla Miti sõnul lähtuvadki nad piirkonna arendamisel kohaliku tasandi vajadustest ning kohalikud inimesed, kes teavad kohalikke muresid kõige paremini, osalevad tegevusgrupi strateegia väljatöötamisel. Piiriveere Liidri tegevuse üks põhieesmärke aastateks 2015–2020 on toetada ettevõtlikkust ning luua seeläbi ka paremat elukvaliteeti.

„Mul on väga hea meel, et siinsed inimesed on hästi ettevõtlikud ja osalevad aktiivselt oma piirkonna arengus,“ lisas Endla Mitt.

Mitte pelgalt toetuste jagaja

Piiriveere Liidri uus toetusvoor algab septembris. Toetusi saab taotleda kolmes valdkonnas: elukeskkonna, ettevõtluse ning ühistegevuse ja koostöö arendamise meetme alt.

„Elukeskkonna meetmest saab toetust taotleda näiteks seiklusradade rajamiseks ja ühistegevus meetmest aga toetust messidel käimiseks ja ühisturunduseks,“ tõi ta näite.

Kuna edukaks taotluseks on vaja, et idee oleks läbi mõeldud ja projekt nõuete kohaselt koostatud, soovitas tegevjuht huvilistel juba praegu pöörduda Piiriveere Liidri töötajate poole konsultatsioonide saamiseks, et saada nõu taotluse meetmesse sobitamise kohta.

Kuigi Piiriveere Liidrit teatakse eelkõige kui toetuste jagajat, näeb Endla Mitt organisatsiooni ka kui arenduskeskust. „Meil on oma tegevuspiirkonna kohta sellises ulatuses infot, mida piirkonna ühel omavalitsusel üksi ei pruugi olla, sest näiteks ühe valla arendustöötaja ei pruugi omada teavet naabervalla kohta. Tänu sellele infoeelisele on meil võimalus oma tegevustega suunata terve tegevuspiirkonna arengut,“ rääkis ta.

Kuna iga piirkonna tuleviku võti on noorte käes, on ka Piiriveere Liider püüdnud kaasata tegemistesshe järjest enam noori. Organisatsiooni liikmed on noorte osalemisega ettevõtmistes väga rahule jäänud. Tulevikus soovitakse kaasata noori ka strateegiate väljatöötamisse ning teistesse tegevustesse. Endla Miti hinnangul kasvataks see noored praeguste tegijatega rohkem kokku ning võib-olla vähendaks noorte soovi tulevikus kodukohast lahkuda.

Kontor vanas paberivabrikus

Möödunud aasta hilissügisel kolis MTÜ oma büroo Räpina vallavalitsusest vanasse pabervabrikusse, kus OÜ Ryxan on taastanud Pargi tänava poolses küljes vana tehaseruumi.

„Oleme tänulikud Räpina paberivabrikule suurepärase võimaluse eest töötada sellises asukohas ja ka möödujad on öelnud, et nii tore, et varem elutuna näiv tänavanurk on taas elule ärganud,“ rääkis tegevjuht.

Tema sõnul on ka omamoodi sümboolne, et Piiriveere Liider tegutseb just vanas paberivabrikus, kuna büroo töötajad on samuti innustunud põhimõttest, mis olid ka 285 aastat tagasi vundamendiks ideele, millest sündis paberivabrik. Need põhimõtted on initsiatiiv, algatusvõime, julgus ja koostöö.

Väljavõte: Kuna iga piirkonna tuleviku võti on noorte käes, on ka Piiriveere Liider püüdnud kaasata tegemistesse järjest enam noori.

Värska noorte spordikirest kasvas välja igapäevatöö

Värskast pärit slackliner’id ehk tasakaalumeistrid ei vaja tutvustamist maailmas, veel vähem Eestis. Aga kas teadsite, et oma osa on nende edulool ka Piiriveere Liidril?

Värskas üles kasvanud poistel Sergei VertepovilVeiko Jänesel ja Jaan Roosel tekkis aastaid tagasi ühine huvi parkuuri vastu. Mitmeid aastaid treenisid nad üsna kesistes tingimustes, kuni poiste huvi märkas kooli toonane huvijuht Viivika Kooser, kes suunas selle hoopis millekski suuremaks.

Nii lõid noored MTÜ Vabadussport ja 2011. aastal esitasid nad Piiriveere Liidrile ka oma esimese projekti.

Projekti toetati vaid osaliselt, aga ka sellest oli poistele palju abi. Tänu toetusele ostis MTÜ Vabadussport treeninguvarustust, millega treeniti ise ning korraldati töötubasid. Kulus veel aastaid ning nüüdseks on noormeeste kunagine hobi muutunud nende igapäevatööks, mis on toonud neile kuulsust nii Eestis kui ka välismaal.

VAATA VIDEOLUGU SIIT!

Täismahus artiklit saad lugeda LõunaLehe paberväljaandest.

Autor: Sander Silm
Foto: MTÜ Piiriveere Liidri tegevjuht Endla Mitt tundis heameelt, et siinkandis elavad aktiivsed inimesed, mida näitab suur huvi tegevusgrupi jagatavate toetuste vastu. Foto autor: Sander Silm.