Piiriveere Liider kinnitas viiendat korda projektitaotlusi Leader meetmest toetuse eraldamiseks

30.11.2010

Kui esimesel projektitoetuse eraldamise aastal, 2009. aastal, toimus Piiriveere Liideril kaks taotlusvooru, siis käesoleval aastal said taotlejad esitada oma projektid juba kolme toimunud vooru raames.

2010. aasta kolmandasse taotlusvooru esitasid piirkonna organisatsioonid tähtaegselt 30 projekti kogusummas ligi 4,2 miljonit krooni, millest projektitoetusena eraldati ligi 3,1 miljonit krooni. Sarnaselt eelmistele taotlusvoorudele olid kõige aktiivsemad projektitoetuse taotlejad kolmanda sektori organisatsioonid. Meetmete lõikes jagunes projektitoetus järgnevalt:

M1 Huvitegevuse võimaluste suurendamine - 8 projekti kogusummas 1 166 471,56 kr.
M2 Miljööväärtuse säilitamine ja loomine - 4 projekti kogusummas 493 682,00 kr.
M3 Teenuste pakkumise taseme tõstmine – 4 projekti kogusummas 478 329,49 kr.
M4 Turismi arendamine läbi pärimuskultuuri atraktiivse esitlemise – 3 projekti kogusummas 212 394,99 kr.
M5 Kohalikul ressursil põhineva taastuva energia laiem ja efektiivsem kasutamine – 2 projekti kogusummas 244 789,25 kr.
M6 Vähemarendatud kogukondade kaasamine – 2 projekti kogusummas 467 502,70 kr.

Järgmise sammuna esitavad taotlejad oma projektid PRIA-sse, kus need jäävad lõplikku rahastamise otsust ootama.

Viie taotlusvooru jooksul on Piiriveere Liider toetanud 136 projekti kogusummas ligi 16,5 miljonit krooni. Leader meetme programmiperiood 2008-2010 on lõpusirgel ning ees ootab uus. Piiriveere Liideri strateegia rakendamise meetmed keskenduvad uuel, 2011-2013 perioodil nelja valdkonna arendamisele: huvitegevuse võimaluste suurendamisele; miljööväärtuse ja pärimuskultuuri säilitamisele ja loomisele; ettevõtluse arendamisele; koostöö arendamisele. 2011. aastal, kevadel ja sügisel, avab Piiriveere Liider kaks taotlusvooru. Vajalikku teavet nõustamise, taotlemise ja infopäevade kohta saab tegevusgrupi kodulehe www.piiriveere.ee rubriigist „taotlejale“ ning oma e-posti aadressile, liitudes kodulehel infolistiga.

Lisainfo
piiriveere@piiriveere.ee