Piiriveere Liider alustab uue perioodi 2023-2027 arengustrateegia koostamist

 

Anname teada, et kohalik LEADER tegevusrühm MTÜ Piiriveere Liider taotleb toetust ELi ühise põllumajanduspoliitika uue programmiperioodi 2023–2027 strateegia ettevalmistamiseks (alus: määrus LEADERi kohaliku arengu strateegia 2023–2027 ettevalmistamise toetus–Riigi Teataja ).

Uue arengustrateegia ettevalmistamisega alustatakse aprilli lõpp-mai algus 2022. a. Strateegiate koostamise protsessi on oodatud osalema kõik huvitatud pooled (avalik, era- ja vabaühenduse sektor) kes soovivad kaasa rääkida MTÜ Piiriveere Liider tegevuspiirkonna arengu strateegilises planeerimises.

 

Lisainfo: Endla Mitt, tel 512 7160

e-post: piiriveere@piiriveere.ee

www.piiriveere.ee