Nõukogu kiitis heaks 23 esitaud projektitaotlust

17.06.2009

MTÜ Piiriveere Liider nõukogu koosolekul 9.juunil kiideti heaks 23 esitatud projektitaotlust kogusummas 2 777 882 krooni, mis jagunes: M2 Miljööväärtse säilitamine ja loomine 966 169 krooni, M1 Huvitegevuse võimaluste suurendamine 896 982 krooni, M4 Turismi uuendamine läbi pärimuskultuuri atraktiivse esitlemise 847 231 krooni ja M3 teenuste pakkumise taseme tõstmine.
2009.a. I taotlusvooru esitati kokku 38 projektitaotlust. Taotlejateks olid piirkonna ettevõtted, omavalitsused ja mittetulundusüngud. Enim taotlejaid oli kolmanda sektori hulgas ning MTÜ-le läks ka suurim toetus 199 114 krooni.

Nõukogu poolt heaks kiidetud taotluste nimekirja ja taotlemise tingimustega saate tutvuda TAOTLEJLAE