"MTÜ Värska kala- ja jahimeeste Seltsi abihoone rekonstrueerimine". Värska Kala- ja Jahimeeste Selts MTÜ

Investeeringu sisu:  

Abihoone rekonstrueerimine (koos lammutamisega).

Projekti oodatavaks tulemuseks on korralik ja vastupidav abihoone, kus oleks võimalik hoiustada ühingu vajaminevat inventari. Projekti abil suureneb piirkonna kogukondlik areng, ühiste huvidega inimesed tegutsevad ühiste eesmärkide nimel. MTÜ tegevustesse on kaasatud ka nooremaid inimesi, mis pidurdab jahi- ja kalastustegevuse traditsiooniliste võtete hääbumist. Tagatakse võrdsed võimalused kõikidele jahi- ja kalastushuvilistele paatide ja varustuse hoiustamiseks.

Toetuse summa: 10 000 eurot