MTÜ Piiriveere Liideri üldkoosolek kinnitas osalemise nooretele suunatud koostööprojektis

29. mail 2019 toimus Mikitamäe külas Vanavalgõ Kohvitarõs Piiriveere Liideri korraline üldkoosolek, mille päevakorras oli ühingu osalemine noortele suunatud LEADER kootööprojektis.

Üldkoosoleku otsusega kinnitati osalemine projektis „Õpilasmaleva korraldamine Valgamaal ja Piiriveere Liideri piirkonnas (2019-2020)“. Projekti käis koosolekul tutvustamas Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla MTÜ juhatuse liige Maarja Mägi, lisaks jagas selgitusi Piiriveere Liideri tegevjuht Endla Mitt.

Projektis luuakse noortele võimalused läbi õpilasmaleva ja töömaleva formaadi, mille kaudu on võimalik noortel saada kohalikul tasandil esimene töökogemus, tutvuda tööseadusandluse ja –ohutusega, saada osa eesmärgistatud sisukatest ja mitmekesistest vaba aja tegevustes. Sihtgrupp on noored vanuses 14-19 aastat. Projekti raames toimuks Piiriveere Liideri piirkonnas esimene õpilasmalev, kus töökogemuse on saanud 30 noort ning kaasatud on 5 tööandjat, rühmajuhi ettevalmistuse on saanud 8 juhendajat. Projektipartnerid oleksid Piiriveere Liiderile lisaks Valgamaa Partnerluskogu MTÜ ja Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla MTÜ.

 

Edasiselt esitatakse PRIAle nimetatud koostööprojekti taotlus.